TEKNOLOJİLER

MİNİMAL-İNVAZİV ANA TEKNOLOJİMİZ

GENEL BAKIŞ: RF PLAZMA

RF PLAZMA

RF plazma ablasyonu (düşük sıcaklıkta plazma eksizyonu olarak da bilinir) kontrollü, ısı kontrollü olmayan bir prosedürdür. Bipolar radyofrekans enerjisi, tam olarak odaklanmış, yüklü bir plazma alanı oluşturmak için iletken bir ortama (örneğin: salin) iletilir. Plazma alanı dokudaki moleküler bağları kırmaya yetecek enerjiye sahiptir. Doku nispeten düşük sıcaklıklarda (40° – 70°C) çözülür.Ablasyon işlemi sırasında RF akımı doğrudan dokudan geçmediğinden doku ısınması minimum düzeydedir. Sonuç, çevredeki sağlıklı dokuya minimum zarar vererek hedef dokunun hacimsel olarak çıkarılmasıdır.

Ablasyon sırasında elektrot ile doku arasında bulunan iletken sıvıya (örneğin: salin) yüksek voltaj uygulanır. Yüksek voltaj, sıvıyı iyonize bir buhar katmanına (plazma) dönüştürür.

Plazma, dokuya yüksek hızda çarpan ve oradaki moleküler bağları kıran uyarılmış iyonlar içerir. Bu, aşağıdaki gibi basit moleküller oluşturur: Örneğin Plazma elektrodu aracılığıyla emme yoluyla müdahale alanından uzaklaştırılan küçük hidrokarbonlar ve gazlar. Bu şekilde doku etkili bir şekilde uzaklaştırılır.